தஞ்சையின் மாநகரின் மத்தியில் மனை விற்பனைக்கு உள்ளது. இது தஞ்சையின் ரயில்வே ஜங்கசன் , பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், ஒரியண் டவருக்கு மிக அருகாமையில் உள்ளது.  தஞ்சை பன்னாட்டு விமான நிலயம் உள்ள திருச்சிக்கும், நமது ஊர்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்றது. தஞ்சையில் பல கல்வி நிலயங்களும், மருத்துவ வசதியும், மாவட்ட தலைநகரகவும் உள்ளது. தஞ்சை நமது மக்களின் பல ஊர்களை இணைக்கும் மத்திய நகரமாக விளங்கின்றது. புதிய தொழில் தொடங்க பல வாய்ப்புகள் கொண்டுள்ளது. நமக்கும் நமது சந்ததினர்க்கும் பயன்தரும் வகையில் முலதனம் செய்ய பொண்ணான வாய்பாகும்.

 Please click here for full Layout

  • தஞ்சை நமது ஊர்களுக்கு மிக அருகமையில் உள்ளதால் நமது ஊர் உறவுகள் தொடரும்
  • தஞ்சை பன்னாட்டு விமான நிலையம் மற்றும் தொழில், வியாபார நகரமான திருச்சிக்கு அருகமையில் உள்ளது
  • தஞ்சை மாவட்ட தலைநகரமாகவும், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள் அடங்கிய வியாபாரதளமாக உள்ளது
  • விட்டுமனை நகரில் இருந்து வெகுதொலைவிலோ, நெடுஞ்சாலையிலோ இல்லாமல் நகரின் மத்திய பகுதியில் உள்ளது
  • விட்டுமனை குடியிருப்பு தெருவில் உள்ளது
  • தஞ்சை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ளது. பாதாள சாக்கடை வசதி உள்ளதால் பல அடுக்குமாடி கட்ட வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் விவரங்களுக்கும், மனையை காண்பதற்கும் தொடர்புகொள்ளவும்.

+919443160346  +919865925939       +91 9840140342   +919659770290